กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางพารา

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... และหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดแสดงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มนำมัน อาหารทะเลและฮาลาล  อุปกรณ์การแพทย์  สมุนไพร  ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... คือ การบริการวิเคราะห์ยางพารา เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ยางไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียนโดยทดสอบยางในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานผลิตถุงมือยาง ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้านที่สอง คือ การบริการตรวจสอบคุณภาพ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... เพิ่มมูลค่าการผลิตเชื่อมโยงงานวิจัยกับความต้องการของตลาดผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมนวัตกรรมไทยในบูธกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะ เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน กังหันน้ำพลังงานโซล่าเซล และเทคโนโลยีอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้สั่งซื้อถุงมือยางพาราอีก 3 ชุด  สนใจชมงานได้จนถึงวันที่ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
...        ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล สินค้าฮาลาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมุนไพร ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
56. Showcase ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราและยางบีบบริหารมือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถุงมือผ้าที่เคลือบด้วยน้ำยางพารา มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย สามารถจับชิ้นงานได้โดยไม่ลื่น รวมทั้งป้องกันมือจากอันตรายในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ยางบีบบริหารมือ ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
...            ซึ่งภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล สินค้าฮาลาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมุนไพร รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจและให้คำปรึกษาการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
58. Clipping วท ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 25588
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทิศ แปลงปลูกยางพารา     บ้านเมือง 13  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป