กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ” พร้อมเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ ใช้ศักยภาพอุทยานวิทย์ฯพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค

ก.วิทย์ฯ” พร้อมเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ ใช้ศักยภาพอุทยานวิทย์ฯพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค

พิมพ์ PDF

        

         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมนำสื่อมวลชนร่วมงานมหกรรมไทยภาคใต้ 2558 ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยความร่วมมือกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค อันจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 
 
      ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล สินค้าฮาลาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีบรรยายการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำผลงานนวัตกรรมด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย 
 
         สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558 (Southern Innovation Expo 2015) ได้ตั้งแต่วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 นี้ ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 โทรสาร 0-7455-8941 สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stsp.or.th
 
  
 
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป