กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางธรรมชาติ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... ชุดอุปกรณ์แยกโลหะในน้ำยาง  แผ่นประคบผิวนาโนสมุนไพร  เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่ อุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ หุ่นจำลองฝึกหัดที่ใช้ดูแลผู้ป่วยทวารเทียม พลังงานทดแทนจากวัสดุที่มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริก ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
22. Cilpping วท ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 9 สถ. สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
... 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จากสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยาง และผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยให้มากขึ้น ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
...          วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558          การบรรยายหัวข้อ   -   แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ -  ลานกรีฑา ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... นำยางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำร่วมกัน โดยทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.)  วว. และ ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
26. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... และวว. วิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรองรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ The Nation 4B  ...
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015
...                นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาลู่ลานกรีฑา ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... กลุ่ม SMEs และการส่งเสริมการส่งออก เช่น เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน โครงการธนาคาร การแปรรูปยางธรรมชาติ เตียงทันตกรรมภาคสนาม เครื่องจักรกลการเกษตร และอื่นๆ อีมากมาย    ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ นวัตกรรมแผ่นยางรองเท้าเพื่อสุขภาพ ผลิตจากยางธรรมชาติที่พัฒนาคุณสมบัติได้ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อส้นเท้าของคน ซึ่งช่วยในการกระจายแรงกด ลดแรงกระแทกและลดความดันส้นเท้าได้ ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
...  180. สินเชื่อ/เงินฝาก SMEs 181. เครื่องแสกนหนังสือความเร็วสูง 182. การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่–ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ (ขนาดของผลงาน:ชิ้นตัวอย่างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป