กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภูมิภาค

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... 4 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาคในพื้นที่ภาคกลาง ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
43. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 36,000 คน นับได้ว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนคนเข้าชมงานอย่างล้นหลาม มีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศและวิสาหกิจเริ่มต้นมากกว่า 250 บูธ มีการขอคําปรึกษาและขอรับการบริการจากศูนย์บริการร่วมภาครัฐประมาณ ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายนี้สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลและต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค                  นายแพทย์สุพรรณ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
45. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ที่ต้องไม่พลาด    ฐานเศรษฐกิจ 39 ดัน4จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภูมิภาคอาเซียน    ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
...                  นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีการจัดงานเปิดตัวพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
47. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผ่านการพัฒนาให้หนังไก่ทอดพิเศษกว่า รสชาติไม่หืนแถมอร่อยกว่า กรอบกว่าและที่สำคัญเก็บได้นานกว่า 6 เดือน ปัจจุบันคาอิได้วางขายบ้างแล้วในภาคอีสานและกำลังขยายตลาดสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากภาคอีสานอีกมายมายมาจัดโชว์ภายในงาน  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
48. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... จากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรชั้นนำ ผู้นำธุรกิจ ในอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเสริมสร้างการเป็นฐานการ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
... เนื่องจากปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถือเป็นส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก ซึ่งจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีตัวเลขการเติบโตของการปล่อยดังกล่าวจากการใช้พาหนะเร็วที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปี ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป