กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงาน

ทั้งหมด 101 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 11
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดงานสัมมนา หัวข้อ มาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
62. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทน บ้านเมือง 8  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... มีอัตราการผลิตเม็ดยางที่ 200 กก./ชม. ไม่ใช้ตะแกรง ไม่อุดตัน ไม่ต้องหยุดซ่อมบำรุงบ่อย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดอัตราสิ้นเปลืองใบมีดตัด ส่วนเครื่องผสมยางมีการพัฒนาปรับปรุงโดยออกแบบให้ผิวผนังถังเกลี้ยงเรียบลื่นเพื่อป้องกันยางที่ผสมเกาะติดกับผนัง ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
64. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 20 เอไอเอส นำระบบไอซีที-พลังงานทดแทนสู่ชุมชนชายขอบ     ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...         ผลงานชิ้นที่ 3 บริษัท บอสเซ่ จำกัด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 7 'แก๊สเซฟเวอร์'นวัตกรรมประหยัดพลังงานของคนเมือง   ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
... การแพทย์ พลังงาน  IoT ห้อง CleanRoom และมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0 พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ TMEC เป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมไทย ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
68. พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... 11 เทคโนโลยี ดังนี้ 1. เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศลงใต้ผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3. กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4. เรือดูดตะกอนระบบไฮดรอลิค 5. ต้นแบบเรือขุดลอกตะกอน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... พร้อมควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทราบว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป