กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้สูงวัย

ทั้งหมด 41 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [วว., อาหาร, ผู้สูงวัย, โรค]  ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
2. Clippingวท ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Level ประชาชาติธุรกิจ 31 Healthcare 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย   ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 2016 สร้างผู้สูงวัย "เฮลท์แคร์ 2016" เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23  ...
อังคาร, 19 กรกฏาคม 2016
4. Clippingวท ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 15 Healthcare2016สร้างสุขผู้สูงวัย ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 13 รัฐ-เอกชนผนึกกำลังเผย'4นวัตกรรม'สำหรับผู้สูงวัย     ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 17,27 สมาร์ทฟู้ดส์โจทย์คิดเพื่อผู้สูงวัย     ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ที่ได้มีการสั่งสมความรู้มาเป็นเวลานานมาใช้ในโครงการเวชนครในพื้นที่ปราจีนบุรี ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า ความเสื่อมเป็นสิ่งที่มาคู่กับสุขภาพของผู้สูงวัย ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารสุข และองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 33,34 ตัวช่วย-อุปกรณ์เสริมผู้สูงวัย    ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 14 Healthcare 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย   ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป