กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้ประกอบการ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร และนักออกแบบ เพื่อหาไอเดียผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สู่ไอเดียใหม่ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  พิมพ์ไทย 14 การประกวดผลงานการริเริ่มธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการสตรีไทยปี2559     ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
53. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 9 ภาพข่าว ค่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
54. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                  ผ่านไปแล้วกับงาน “NESP Innovation Fair 2016” จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์กว่า ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน “Health Care ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... OTOP” ให้บริการ 6 เรื่องด้วยกัน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ  พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์   ออกแบบกระบวนการผลิต  ออกแบบเครื่องจักร และพัฒนาระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
หลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในกลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป