กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปี 2559

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... และนวัตกรรม ร่วมกันมาเป็นเวลานาน และนับตั้งแต่ มกราคม ปี 2559 ที่ผ่านมา นับได้ว่าได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางดังกล่าวให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  โดยผ่านกรอบความร่วมมือภายใต้โครงการ “Newton ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรได้มีประวัติความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันมาเป็นเวลานาน และนับตั้งแต่ มกราคม ปี 2559 ที่ผ่านมา นับได้ว่าได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางดังกล่าวให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... หรือ 0.47% เพิ่มขึ้นเป็น 1% จากการสำรวจตัวเลขรวมกันระหว่างการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ในปี 2558 ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 0.60% ของ GDP และในปี 2559 นี้ อยู่ที่ประมาณ 0.70% ของ GDP เนื่องจากการจัดทำงบประมาณปี ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... ไอเอ็มดี (International Institute for Management Development: IMD) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness)ล่าสุด ปี 2559 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... โดยในปี 2559 จะมีการจัดประชุมวิชาการ The 1st Thailand Meeting on Alternatives to Animal Testing ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ Part 1: New Paradigm and Alternative Methods in Skin Irritation Testing ในวันที่ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งเป็นตลาดใหม่ ตลาดใหญ่ และเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ โดยโครงการ SMART FOOD ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และภายใน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) จะสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ประเทศไทย ประจำปี 2559” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย  ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... รวม 130 หน่วยงาน        หม่อมหลวงปนัดดาฯ กล่าวว่า ในปี 2559 เป็นปีมหามงคล รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ยิ่งใหญ่ 2 งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
19. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประจำปี 2559” Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... Health Care 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ซึ่งโอกาสนี้ ITAP สวทช. ยังมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 ราย สำหรับปี 2559 - ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป