กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปลัด

ทั้งหมด 73 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 8
11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
Tags: [ข้อมูลหน่วยงาน, ปลัดกระทรวง, อดีต]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [สำนักปลัดกระทรวง, รายงานตัวชี้วัด]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
13. ก.วิทย์ฯ ระดมสมองกำหนดทิศทางพัฒนาระบบ IT
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พัฒนาระบบ IT, สำนักงานปลัดกระทรวงรองปลัด, ICT, สวทช]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
14. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์, สร้างคุณภาพสินค้า]  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
Tags: [สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, พระราชดำริ, ปลัดกระทรวง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
16. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง
(Attached to article: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา MOC (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์))
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง (Filename: 1443_applyjob020210.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
17. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง (Filename: 09.pdf) | Description:กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
18. 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน.ฉันท์วิทย์ เรื่อง"ตามรอยนักวิทย์.พิชิตการทดลองสุดเจ๋ง"
(EventList / หัวหน้าผู้ตรวจราชการ / 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน.ฉันท์วิทย์ เรื่อง"ตามรอยนักวิทย์.พิชิตการทดลองสุดเจ๋ง")
... - 16.00 น. สำรองที่นั่ง : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     ...
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009
19. 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน.ฉันท์วิทย์ เรื่อง"วิทยาศาสตร์ในนิทาน"
(EventList / หัวหน้าผู้ตรวจราชการ / 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน.ฉันท์วิทย์ เรื่อง"วิทยาศาสตร์ในนิทาน")
...  สำรองที่นั่งได้ที่   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2354 4466  ต่อ  120,118  ฟรี !!.. ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ  ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
20. ปลัดกระทรวง
(EventList / ปลัดกระทรวง)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป