กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก คณะผู้บริหารในอดีต ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต

พิมพ์ PDF

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอดีตถึงปัจจุบัน

alt
นายสมพร บุณยคุปต์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดกระทรวง
24 มี.ค. 2522 - 3 มิ.ย.2522
alt
ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดกระทรวง
4 มิ.ย.2522 - 5 มิ.ย.2522
alt
ดร.ประพฤทธิ์ ณ นคร

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
6 มิ.ย.2522 - 30 ก.ย.2524
alt
ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2524 - 20 มี.ค.2535
alt
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
20 มี.ค.2535 - 5 ต.ค.2541
alt
นายสันทัด สมชีวิตา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
5 ต.ค.2541 - 30 ก.ย.2547
alt
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2548
alt
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2548 - 30 ก.ย.2550
alt
ดร.สุจินดา โชติพานิช

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2550 - 30 ก.ย.2553
alt
ดร.พรชัย รุจิประภา

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง
1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย.2555
   
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป