กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บทความ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
Tags: [เลข 13 หลัก, บทความ]  ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
2. เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์ เรียกชื่อผิด พิษถึงตาย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [เอทิลแอลกอฮอล์, เมทิลแอลกอฮอล์, พิษ, ตาย, แอลกอฮอล์, บทความ, สวทช.]  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
... โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยผลงานที่นำเสนอจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกบทความที่น่าสนใจมานำเสนอในที่ประชุม ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 10 บทความพิเศษ บุกญี่ปุ่นดูงานเศรษฐกิจสีเขียว ...
อังคาร, 19 กรกฏาคม 2016
5. ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
     บทความเรื่อง ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ สุกัญญา วงศ์รัตนชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ___________________________________________________________ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ไม่มี ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
6. ใครกล่าวหาฉัน
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
  บทความเรื่อง ใครกล่าวหาฉัน ยุพาพร เสรีวิวัฒนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ___________________________________________________________ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ใครกล่าวหาฉัน.JPG ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
7. เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   ___________________________________________________________ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เงินกองทุน.JPG ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
8. ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
    บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม วีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ___________________________________________________________   ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 10 บทความพิเศษ บุกญี่ปุ่นดูงานเศรษฐกิจสีเขียว ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... 19 ปีสภาการฯ ว่า ทุกวันนี้โซเชียวมีเดียมีบทบาทสำคัญต่องานข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าวสามารถเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สามารถโพสต์บทความ ข้อคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้อย่างเสรี บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตในโลกออนไลน์ ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป