กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นายอลงกรณ์ เหล่างาม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (นายอลงกรณ์ เหล่างาม) ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และหารือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด วท. (สทอภ./สดร.) ในงาน ครม.สัญจร ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
...         (23 มิถุนายน 2558 ) นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
33. Cipping วท. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12 ภาพข่าว นายอลงกรณ์ เหล่างาม     ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
         วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
35. หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  เป็นประธานหารือกับนายสมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลนิวเคลียร์แห่งชาติ นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นนโยบาย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริง      นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ให้การ ต้อนรับนายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะซึ่งเดินทางโดยตรงจากเมืองคุณหมิง  เพื่อประชุมคณะทำงานร่วมไทย-จีน ...
อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015
           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
40. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Technology Transfer Center” และจัดตั้งคณะทำงานร่วมของศูนย์ฯ ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ นายตู้ หยุน (Mr. Du Yun) ...
พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป