กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์

หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

 

 

           (12 พฤษภาคม 2558)   ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานหารือกับนายสมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลนิวเคลียร์แห่งชาติ นายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 

          ทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยทางรังสี และนิวเคลียร์ 
          โดย ทปษ.พานิช แนะนำให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลายๆช่องทาง เนื่องจากภารกิจทั้งสองหน่วยงาน ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลาย ควรมีการนำเสนอตัวอย่างข้อควรระวังและประโยชน์ทางรังสีและนิวเคลียร์
          ทั้งนี้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่าในโอกาสต่อไป กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอาจจะนำผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ที่ผ่านกระบวนการฉายรังสี ให้คณะรัฐมนตรีได้ทดลองชิม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาคการเกษตร และเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

 
 
เขียนข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ 
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป