กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ญี่ปุ่น

ทั้งหมด 77 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
41. ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเรียวซึเกะ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... Summit ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 พร้อมกับทูตเยาวชนอีก 15 ประเทศ เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยต่อไป                งาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... พร้อมทั้งคัดเลือกหนึ่งในทูตเยาวชนฯเป็นตัวเทนประเทศไปร่วมงาน World Biotech Tour ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยต่อไป   ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ในทวีปยุโรป และยังเคยมีสำนักงานฯตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่จากสถานการณ์ทางการเงินในปี 2540 จึงต้องปิดทำการชั่วคราวจนถึงปัจจุบัน”                นายสมชาย ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... (วท.) ได้มีการจัดเวิร์คช็อป “The 4th Thai Innovation Workshop Phase 2” โดยมีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานร่วมกับนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... ประธานองค์การมาตรวิทยาโลก (CIPM) Dr. Peter Fisk ประธานองค์การมาตรวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (APMP) และ Dr. Ryoji Chubashi ประธาน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
48. Clipping วท 1 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 9 ยักษ์ญี่ปุ่นดาหน้าเข้าไทย    ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
49. Clipping วท ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... รวมพลัง    มติชน 9 สมคิดดึงบ.ยักษ์ญี่ปุ่นลงทุนไทย ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
... ได้แก่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามกฏระเบียบที่เป็นคู่ค้าของประเทศไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการให้บริการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป