กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมจัดเต็ม 4 โซนอย่างยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รมว.วท.เปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมจัดเต็ม 4 โซนอย่างยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเปิดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ

 

               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 - ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ World Biotech Tour 2016” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ "มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ" พร้อมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16,17,19 มิถุนายนนี้

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) (ซ้ายบน)

 

                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การระหว่างประเทศทางด้านไบโอเทค หรือ ASTC ให้จัดงาน World Biotech tour หรือ ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปกติจะต้องแข่งขันว่าประเทศใดจะได้รับโอกาสจัดงานดังกล่าว ซึ่งงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้รู้จักการเรียนรู้ถึงประโยชน์ของไบโอเทคที่มีต่อชีวิต ทั้งนี้ยังเป็นที่รู้ดีว่าในเด็กๆ ที่เรียนรู้วิชาชีววิทยายังไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวได้ว่าทฤษฏีชีววิทยาจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร  พราะฉะนั้นปฏิบัติการของงานท่องโลกชีวภาพก็จะช่วยทำให้เด็กสามารถเข้าใจทฤษฏีได้ดีมากยิ่งขึ้น

 


               
 “งาน world biotech tour จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ที่ อพวช. คลองห้า ก็จะช่วยทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นและยังได้รับความรู้มืออย่างดียิ่งจาก 7 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและขยายผลต่อไปในภูมิภาค รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันกำลังส่งเสริมในเรื่องของสะเต็มอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนของการเรียนรู้สะเต็มและส่งเสริมให้แรงงานของไทยมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น และก็สอดคล้องกันกับการที่เรามุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประเทศ” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

 

นายสาคร ชนะไพบูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการอพวช. (ซ้ายบน)

  

  Mr.Walter Staveloz Association of Science-Technology Centers Incoporates (ASTC) (ซ้าย)

 

 กิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรม Hand on Lab in a box จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                     นางสาวณัฐาภรณ์ พระวิเศษ ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว์ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากตนสามารถใช้ความรู้ ทั้งจากที่เรียนมาและค่ายวิทยาศาสตร์มาใช้จริง เช่น การสื่อสารที่ทำให้ตนกล้าแสดงออกได้มากขึ้น กล้าพูดในที่สาธารณะได้มากขึ้น และยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ เช่น เรื่องเครื่องเทศที่อยู่ในหมูสะเต๊ะ หรือ ถั่วลิสงคั่วในก๋วยเตี๋ยว โดยตนเริ่มสงสัยว่าเมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณมากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จึงคิดหาวิธีแก้ไขจนสำเร็จ และมานำเสนอให้น้อง ๆ ในงานนี้ได้ทราบด้วย 


                    “ความใฝ่ฝันของตนคือ อยากเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ เพราะอยากให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์แก่เด็ก ๆ และเวทีนี้เปรียบเสมือนเวทีที่อาจนำไปสู่ฝันนั้นได้” นางสาวณัฐาภรณ์กล่าว  

 


บรรยากาศกิจกรรมภายในนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ
               

               โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย “นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” แบ่งออก 4 โซนได้แก่ โซนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่ดีเอ็นเอ เซลล์ในระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีในยุคแรกของไทย โซนที่ 2 เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต นำเสนอชิ้นงานหลากหลายเพื่อเรียนรู้เทคพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศกรรม การโคลนนิ่ง โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน โซนที่ 4 ชีวจริยธรรม การเรียนรู้ต่อการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมทั้งคัดเลือกหนึ่งในทูตเยาวชนฯเป็นตัวเทนประเทศไปร่วมงาน World Biotech Tour ประเทศญี่ปุ่นในปี 2560 เพื่อนำเสนอการสื่อสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยต่อไป


 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป