กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ซินโครตรอน

ทั้งหมด 90 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 9
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์ปฎิบัติการวิจัย, แสงซินโครตรอน]  ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
Tags: [ลงนาม, ซินโครตรอน, เยอรมนี]  ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2009
Tags: [ซินโครตรอน, เดซี, ประชุม, ค่าย, ซีเกท, ประชุม, อบรม, แสงสยาม]  ...
อังคาร, 01 กันยายน 2009
Tags: [แสงซินโครตรอน, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี, จัดอบรม]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [ลงนาม, แสงซินโครตรอน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [นักศึกษา, ครูไทย, CERN, เซิร์น, แสงซินโครตรอน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
37. เจาะลึกสเต็มเซลล์ กับแสงซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สเต็มเซลล์, แสงซินโครตรอน, คุยกัน...ฉันท์วิทย์]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, แสงซินโครตรอน, การเสวนา]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [ซินโครตรอน, โรงไฟฟ้าชีวมวล]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
40. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 32,27 ซินโครตรอน-ซีพีเอฟพัฒนาเซนเซอร์คุมฟาร์มไก่   ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป