กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวภาพ

ทั้งหมด 83 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 9
51. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  21 ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพพบนวัตกรรมเสริมคุณภาพชีวิต       ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 19 ปี     มติชน 7 ท่องโลกชีวภาพผ่าน'ปลาร้า'งานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
    พิธีเปิดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ                  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
54. Clipping วท ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  15 ศูนย์วิทย์โลกชู "ไทย" 1ใน12 ชาติจัดท่องโลกชีวภาพ     ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเปิดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ                  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 - ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... จ.ปทุมธานี โดยมีการคัดแยกขยะ แล้วนำขยะอินทรีย์ไปหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ แล้วนำแก๊สเข้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายแก่การไฟฟ้า โดยกากที่เหลือจากการหมักมาตากแห้ง แล้วนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. พลังงาน และ 4. สิ่งแวดล้อม และในต้นเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะคล้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เทคโลยีชีวภาพเกษตร ได้ดำเนินการร่วมกันภายใต้ “ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
59. Clipping วท ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บางกอกทูเดย์ 19 อพวช.จัดงาน'ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ'     ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... สปป.ลาวเอง ซึ่งเป็นการเสริมความสัมพันธ์ทางด้านทวิภาคีระหว่าง สปป.ลาวและไทย ตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการขยายผลต่อเนื่องอย่างน้อย 14 เรื่อง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป