กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวแต๋น

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ข้าวแต๋น, สับปะรด, สทอภ., ลำปาง]  ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... วว. 5 ภูมิภาค (Before & After) ได้แก่ 1.ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา 2.เงาะแช่อิ่มอบแห้งตราอัยยะ  3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสาหร่าย 4.ผลิตภัณฑ์ MD Mate  5.ข้าวแต๋นบาร์ลำไยเคลือบช็อคโกแลต  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ณ ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
... 8. โซนเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  ได้แก่ การบริการวัดรังสีในสินค้าส่งออก / เครื่องตรวจวินิจฉัยใส้เดือนฝอย / เครื่องตัดกล้วยกวน / เทอร์โมฟอร์มมิ่งผลิตภาชนะบรรจุข้าวแต๋น  เป็นต้น  9. โซนเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ...
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
... -  เทคโนโลยีการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม                         -  เทคโนโลยีการทำซาลาเปา ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
6. เทคโนโลยีการแปรรูปแครอท
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... น้ำแครอทพร้อมดื่ม ข้าวแต๋นน้ำแครอท แครอทอาหารว่างชนิดกรอบพอง (Carrot Snack) ที่ผลิตโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ และข้าวเกรียบแครอท   ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ นางวรรณดี มหรรณพกุล สำนักเทคโนโลยีชุมชน ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป