กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 (TechnoMart InnoMart 2012)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 (TechnoMart InnoMart 2012)

พิมพ์ PDF

 

     “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กำหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 หรือ “ TechnoMart  InnoMart 2012 ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า การพัฒนายั่งยืน” เน้นการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ พร้อมโชว์เทคโนโลยีโดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ  ชูนวัตกรรมก้าวหน้าจากหน่วยงานราชการ เอกชนและภาคประชาชน พร้อมด้วย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศผนึกความร่วมมืออวดผลงานกว่า 300 ชิ้น บนเนื้อที่กว่า 1 หมื่นตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ สัมมนา  การอบรมสาธิตวิชาชีพชี้ช่องรวย การบริการให้คำปรึกษาการลงทุนจากธนาคาร เป็นต้น งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา


     ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งปีจัดครั้งหนึ่ง โดยจะนำเอาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งแปลงเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทำรายได้ นำมาโชว์ทั้งจากราชการและภาคเอกชน เราก็หวังว่าทำไปเรื่อยๆ ประชาชนจะเข้าใจ และสังคมจะยอมรับว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากิน  ในแวดวงวิทยาศาสตร์ทุกคนค่อนข้างจะอ่อนเพลียเพราะว่าผลักดันลำบาก แต่ว่าพวกเราก็หยุดไม่ได้ เพราะว่าปราศจากซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศก็ไปไม่ได้ จะเป็นประเทศที่ล้าหลังตามเขาตลอดเวลา     อยากเชิญชวนว่าถ้ามีเวลา มาดูสิ่งเหล่านี้บ้าง และลองทำใจชอบ ทำความรู้สึกร่วมและใส่ใจมากๆ ก็อาจจะสนุก 


     งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555  จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2555 รวมระยะเวลา 4 วัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อาคาร EH 101-102 มีผลงานจัดแสดงกว่า 300 ผลงาน ใช้พื้นที่ทั้งหมดกว่า 1 หมื่นตารางเมตร โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ  ดังนี้  1) โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จะจัดแสดงด้านอาคาร 101 และ 102 แสดงผลงานการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น ฝนหลวง ฝายชะลอน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คลองลัดโพธิ์  เป็นต้น และเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร  2) โซนไฮไลท์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงผลงานเด่นๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้ง 14 หน่วยงาน เป็นการให้ความรู้และการทำงานที่ผ่านมาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมให้คำปรึกษาในส่วนของบริการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อประชาชาชน 3)โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฮไลท์  เป็นโซนที่นำเสนอเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต ทั้งของไทยและต่างประเทศ  4) โซนเอกชนรายใหญ่  โดยบริษัทเอกชนรายใหญ่ 5 บริษัท จัดแสดงนิทรรศการ อาทิ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) จัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำรงชีวิต ที่มีความสะดวกสบายและช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม , บริษัท I studio by SPVI นำเสนอแนวความคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Apple พร้อมให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ , สมาพันธ์สมุนไพรไทย นำเสนอเทคโนโลยีการแพทย์และสมุนไพร  และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความก้าวหน้านวัตกรรมยานยนต์ระบบไฮบริดจ์ ในสมรรถนะที่สะดวกและใช้งานได้จริง 5. โซนเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชนไทยภายใต้สมาคมเครื่องจักรกลไทย โดยนำผลงานเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม
     6. โซนเทคโนโลยีสารสนเทศ นิทรรศการ อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง (จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)  กระทรวงกลาโหม ใช้ในภารกิจลาดตระเวนหาข่าว เฝ้าตรวจสนามรบ ค้นหาและกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย ปรับการยิงปืนใหญ่ และตรวจสอบความเสียหายของเป้าหมาย โดยไม่ต้องมีคน เป็นต้น    7.  โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์  8. โซนเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  ได้แก่ การบริการวัดรังสีในสินค้าส่งออก / เครื่องตรวจวินิจฉัยใส้เดือนฝอย / เครื่องตัดกล้วยกวน / เทอร์โมฟอร์มมิ่งผลิตภาชนะบรรจุข้าวแต๋น  เป็นต้น  9. โซนเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมันแบบไอระเหย /เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ /การเตรียมสารละลายมาตรฐานรังสี / เครื่องวัดวิเคราะห์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 10. โซนเทคโนโลยีการแพทย์และสมุนไพร  11. โซนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน แสดงผลงานจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12. โซนแสดงที่ชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่  ผลงานรางวัลจากการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม จำนวน 9 ผลงาน โดยผลงานเด่นในโซนนี้ได้แก่ กังหันลมแกนแนวตั้งเพื่อการผลิตการแสไฟฟ้าในชนบท ชนะเลิศสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัล Best of the Best ประจำปี 2555 อีกด้วย และ ผลงานรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งกระทรวงฯ ดำเนินโครงการร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และ 13. โซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจัดพื้นที่ในรูปแบบ Technology Market ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่ เป็นต้น “


     งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555  ทั้ง 4 วันมีกิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ , การฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้กว่า 20 อาชีพ  และการประกวดแข่งขันระดับเยาวชน โดยมีเวทีกลางจัดเตรียมเพื่อแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงแจกอุปกรณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำ Media Box 100  และพร้อมกันนี้เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยบริการตรวจสุขภาพฟันฟรี วันละ 4 รอบ นอกจากนี้ยังพบกับกาแสดงของศิลปิน ดาราร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.techonomart2012.com หรือ call Center  1313

 

 เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป