กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การแพทย์

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 8
... เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาวงการแพทย์ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก นอกจากนี้ยังมีส่วนในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลา ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... การแพทย์ พลังงาน  IoT ห้อง CleanRoom และมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0 พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ TMEC เป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมไทย ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... โดยในปี 2559 มีนิทรรศการพิเศษ อาทิ นิทรรศการนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นิทรรศการยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง นิทรรศการการแพทย์ในยุคดิจิทัล นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... การออกแบบทางวิศวกรรม (Design Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิศวกรรมเครื่องยนต์ (Mechanical Engineering) และวิศวกรรมทางการแพทย์ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... and electronic Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิศวกรรมเครื่องยนต์ (Mechanical Engineering) และวิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Engineering) และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
36. Clipping วท ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 23 TCELS จัดประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ   ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... ทาง วว. มีความพร้อมในการทดสอบและวิจัยด้านพิษวิทยาโดยใช้เซลล์แทนการใช้สัตว์ทดลองแล้ว ทั้งที่อยู่ในงานวิจัย และงานบริการทดสอบ ด้วยเทคโนโลยีฟลูออเรสเซ็นต์ ซึ่งสามารถประเมินผลการทดสอบได้โดยเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยด้านการแพทย์ในระดับเซลล์และชีวโมเลกุล ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... ตัวกลับด้านแบบกระจก หรือกลับบนลงล่าง เขียนลายมือยุ่งเหยิง ไม่สามารถจะอ่านได้ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในสมองที่ไม่สามารถจะแปรผลข้อมูลได้เหมือนคนปกติ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ จึงต้องใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... เข้าร่วมงานถึงเกือบ 30,000 คน โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลัก ในส่วนของ TCELS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว และเดินหน้าผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมองเห็นโอกาสและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคตที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
                 24 มิถุนายน - ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป