กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กัลยา โสภณพนิช

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบาย, ยุทธศาสตร์, กัลยา โสภณพนิช, คณะรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
2. ดร.คุณหญิงกัลยา ได้รับยกย่อง “สตรีไทยตัวอย่าง”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สตรีไทย, วันสตรีสากล, รัฐมนตรี, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ประจำปี 2552, วันสตรีสากล]  ...
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
3. ก.วิทย์ฯ เตรียมเปิดตัว “ผลงานกระทรวงวิทย์ฯ....คิดเพื่อคนไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [1 ใน 5 รัฐมนตรี, ผลงาน, รัฐมนตรี, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, วิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, หมู่บ้านเข้มแข็ง, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ผลงาน, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ประชาชน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
5. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ พร้อมด้วย รมว.วท. เยี่ยมชม สทอภ.
(EventList / รัฐมนตรี / พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ พร้อมด้วย รมว.วท. เยี่ยมชม สทอภ.)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมว.วท. เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน สทอภ. ผู้รับผิดชอบ คุณรัตนา ปุณณหรรษา โทรศัพท์ 02 940 6420 ต่อ 204 205  ...
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2009
6. รัฐมนตรี
(EventList / รัฐมนตรี)
7. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
... โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. (ในขณะนั้น) และนายถาวร  เสนเนียม รมช.มท.ร่วมในพิธีฯดังกล่าว ร่วมลงนามโดย ดร. สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(ในขณะนั้น) พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
... ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วท. (ในขณะนั้น)  และนายชวรัตน์  ชาญวีระกุล รมว.มท. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง วท. กับ มท. ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วย ว. และ ท.” ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป