กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กระทรวงคมนาคม

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... งานนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ของ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงศึกษาธิการ,  กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงอุตสาหกรรม และอีก 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
... มากกว่า 150 หน่วยงานโดยมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม และ ...
พฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2013
33. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการเร่งด่วนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดำเนินการเช่นเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างสนามบิน ตำรวจและผู้ประกอบการ ในการลดความแออัดของสนามบินภูเก็ตอย่างเร่งด่วน ...
พุธ, 24 กรกฏาคม 2013
...  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ...
จันทร์, 01 กรกฏาคม 2013
... โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมด้วย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า จำกัด เข้าร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
... ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่ ITS ต้องใช้ความรู้ในหลากหลายสาขาและต้องการการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ITS Thailand กองบังคับการตำรวจจราจร กระทรวงคมนาคม ...
เสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2013
... โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ...
อังคาร, 22 มกราคม 2013
... 3 การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แนวทางการป้องกัน โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้อธิบายและแนะนำ จุดแสดงที่ 4 เตรียมพร้อม โดย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการ สบอช. ...
จันทร์, 03 กันยายน 2012
... เพราะหากน้ำเข้าไปในทุ่งจะทำให้ควบคุมไม่ได้ เป็นเรื่องแรกที่เราอนุมัติตั้งแต่วันแรกเลย ขณะนี้กำลังทำอยู่และจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย เราให้ไปที่กระทรวงคมนาคม เพราะ 70% เป็นการยกระดับถนน ใช้ถนนเป็นคันกั้นน้ำ ...
จันทร์, 14 พฤษภาคม 2012
... โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ             (4) โครงการเรือประชาอาสาดันน้ำลงทะเลโดยเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ผูกเรือให้แน่นและเดินเครื่อง ...
พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป