กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กตัญญู

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [วันเด็ก, 9 มค.57, ถนนสายวิทย์, กตัญญู, ผลึกศาสตร์]  ...
ศุกร์, 10 มกราคม 2014
... เป้าหมายสำคัญก็คือ “การรวมพลังแห่งความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมใจสามัคคีของคนในชาติ” ทั้งนี้ “ความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน” ให้สมดังพระราชดำรัส ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... ลูกหลานไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ที่เพียงพอก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ ไม่มีปัญญาก็เป็นภาระกันไปกันมา แต่ก็ต้องทำ ลูกหลานก็ต้องดูแลพ่อแม่ พี่น้องด้วย ความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญ มาก-น้อยก็ต้องดูแลท่าน ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... ที่ถ่ายทอดแนวคิด และก็สื่อความหมายภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น” เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในวันที่ 23 สิงหาคม ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
... ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ประพฤติชอบ มีความกตัญญู อ่อนน้อม อ่อนโยน มีความรัก ความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  ...
เสาร์, 10 มกราคม 2015
...       นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “กตัญญู ...
ศุกร์, 10 มกราคม 2014
... เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี มอบให้ในปีนี้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ...
เสาร์, 04 มกราคม 2014
9. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
... ชินวัตร - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง  พ.ศ.2558 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต  พ.ศ.2558 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กดี ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
... แบบนี้  และต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณลูกก็เก่งขนาดนี้ สำคัญว่าคุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทให้คุณขนาดนี้ วันหน้าเมื่อคุณพ่อคุณแม่แก่คุณจะทุ่มเทให้พ่อแม่ได้เท่านี้เหรือเปล่า โตไปภายหน้าความกตัญญูกตเวทีอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ...
อังคาร, 05 มิถุนายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป