กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ Bhusit Phoseang 3524
42 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 1892
43 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ Bhusit Phoseang 6926
44 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2771
45 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2016
46 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 1834
47 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด Bhusit Phoseang 14491
48 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Bhusit Phoseang 2681
49 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2557 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Bhusit Phoseang 3105
50 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ Bhusit Phoseang 3263
 
หน้า 5 จาก 9
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป