กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 57/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 1857
32 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Bhusit Phoseang 2764
33 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 55/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน Bhusit Phoseang 2688
34 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/255 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ Bhusit Phoseang 2660
35 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2188
36 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 1920
37 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ Bhusit Phoseang 2422
38 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2062
39 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2489
40 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม Bhusit Phoseang 2054
 
หน้า 4 จาก 9
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป