กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา astronomy

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [ดาวหาง, ไซดิงสปริง, Siding Spring, narit, astronomy]  ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
Tags: [การประชุม, Cospar, ประชุมวิชาการ, Space Astronomy]  ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
3. งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553"
(EventList / รัฐมนตรี , ดร. / งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553")
งานแถลงข่าว "Astronomy Beyond 2009 และสุริยุปราคาแห่งปี 2553" ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ผู้ประสานงาน : สดร. 053 225569 หรือ 053 ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
... “Capacity Building in Software and Hardware Infrastructures, and Data Handling through Astronomy” ในเดือนกันยายน 2559 ณ ประเทศไทย เพื่อระดมความเห็นเรื่องความท้าทายเชิงลึกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในบริบทการศึกษาและเศรษฐกิจ ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... (Southeast Asia Astronomy Network: SEAAN)                             ที่ประชุมรับทราบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... ประธานเครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Astronomy Network: SEAAN) เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
... การผลักดันดาราศาสตร์ โดยเครือข่ายดาราศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Astronomy Network: SEAAN) ให้เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับใน  ASEAN COST ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการผลักดันให้เป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือในรูปแบบของการก่อตั้งเครือข่ายดาราศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะประธาน เครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Astronomy Network: SEAAN) เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลทางดาราศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... 7. ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เสนอ Proposal for the recognition of Southeast Asia Astronomy Network ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... และมีประสิทธิภาพมากขึ้น)  7. ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เสนอ Proposal for the recognition of Southeast Asia Astronomy Network at ASEAN COST 8.ด้านการรับรอง/มาตรฐาน ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป