กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Thai BISPA

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ปลัด, Thai BISPA, หารือ, เข้าพบ]  ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
       5 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2015
3. Thai - BISPA ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Thai - BISPA) ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดงาน Thai BISPA Day 2015 ภายใต้แนวคิด "วิถีสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม Culture and Innovation: From Creative Ideas to Better Ways of Life" ทั้งนี้ สมาคมฯ ...
อังคาร, 10 มีนาคม 2015
... หรือ Thai BISPA ในการพัฒนาหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการที่เรียกว่า การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป