กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา STARTUP

ทั้งหมด 102 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
... บริษัทรักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP ที่ได้ไปดูงาน "ด้านเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ"  ทั้งนี้ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
82. MOST Startup
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
83. Startup นั้นเป็นอนาคตของประเทศ
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
84. วันนี้เรากำลังปลูกต้นไม้ ต้นใหม่ ใน Startup
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
85. Startup Disrupts Thailand
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
86. Clipping วท ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... STARTUP    ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 19  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
87. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  หรือที่เกี่ยวข้องกับอาหาร มาร่วมลงนามด้วย เริ่มจากบริษัทใหญ่แล้ว Startup ก็จะตามมา  เรื่อง R&D กับ Startup ต้องเริ่มคิดว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะในอนาคตบริษัทใหญ่ก็จะไม่ลงทุนในการวิจัยอย่างเดียว ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... การส่งเสริมผู้ประกอบการประเภท Tech Startup ไปจนถึงการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้สูงขึ้น นอกจากกลไกที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาจึงต้องให้ความสำคัญของการตั้งโจทย์วิจัยให้มีคุณภาพ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... Thailand Tech Show ข้างต้นแล้ว รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสตาร์ตอัพ โดย สวทช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาสตาร์ตอัพอย่างครบวงจร เรียกว่า Startup Thailand ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
90. ห้องข่าว NBT รายงาน Startup Thailand 2016 ก้าวสำคัญของ ศก.ไทย (28 เม.ย.2559)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  ห้องข่าว NBT รายงาน Startup Thailand 2016 ก้าวสำคัญของ ศก.ไทย (28 เม.ย.2559)  ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป