กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Remote Sensing

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [data service terminal, ไทย-จีน, MOU, Remote Sensing, 7 พ.ค.58]  ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
               เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
3. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมด้วย Mr.Lei Fanpei, Chairman of China Aero Space Science and Corporation (CASC) ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการส่งมอบระบบ data service terminal ในโครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
4. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยบูรณาการการใช้ Digital Technology 5 S ได้แก่ GIS (Geospatial Information System), GNSS (Global Navigation Satellite System) RS (Remote Sensing) SIS (Strategic Information System) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
... (Remote Sensing Satellite Data Service Platform) (3) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center-TCTTC) และ (4) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
6. Working Group Meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพร้อมประเด็นความร่วมมือ 4 ด้านๆ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบราง/ โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน/ โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล Remote sensing/ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... 2.1 ทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคลังข้อมูลและการการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของ สปป.ลาว จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม International Training Course on Remote Sensing Satellite Data for Sustainable Development  ณ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... อาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะฯ” ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ศึกษาจำนวน 11 จังหวัด จากข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) นำมาจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะ ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
9. ดาวเทียมไทยโชต อยู่แค่เอื้อม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รองรับซอฟต์แวร์ด้าน GIS และ Remote Sensing ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้งานมากกว่า 13,146 ภาพ ซึ่ง GISTDA เองมีการ Up date ข้อมูลภาพอย่างต่อเนื่อง            ...
พุธ, 18 มิถุนายน 2014
... หน่วยงานราชการประเทศแคนาดา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลัง แร่ธาตุ โลหะ ป่าไม้ และ การสำรวจทรัพยากร (remote sensing) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักธรณีวิทยาทำหน้าที่รวบรวมและสร้างข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ ...
ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป