กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา RSP

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [RSP Innovation 2016]  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
Tags: [MOST Innovation Awards, RSP, สกว.]  ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
Tags: [สอว., เชิญร่วมงาน, RSP, 2015]  ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
                    ภายหลังการประกาศรางวัลนวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2016) ภายในงาน RSP Innovation 2016 (Regional Science ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดงาน "Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจที่ใช้บริการของอุทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... 3 แห่ง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2016 เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... คุณนที แสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง “Makerspace” และ คุณสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจตัวกลาง และส่งเสริมธุรกิจ SME สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... MOST Innovation Awards 2015 ในงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... (สอว.) จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
กระทรวงวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมงาน RSP Innovation Day 2015 ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้วที่ www.spa.most.go.th          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป