กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 10 ข่าวดัง

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [10 ข่าวดัง]  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
Tags: [10 ข่าวดัง]  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
Tags: [10 ข่าวดัง, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, แถลงข่าว, 10 ข่าวดัง, อีโบลาไวรัส, แอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออก, ไฟโหมไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ, เจาะส้มตำถาดอร่อย, แผ่นดินไหวเชียงราย, ทิชชู, จันทรุปราคาเต็มดวง, ลุยสำรวจขั้วโลกใต้, ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
Tags: [10 ข่าวดัง, 2556, ประกาศ, ผลสำเร็จ, จัดอันดับ, 10 ข่าว]  ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
5. Clipping วท ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 21 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์ปี 2558-สวทช.จัดอันดับ     ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างกระแสความนิยมและส่งเสริมความเข้าใจข่าวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมไทย       การสำรวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
7. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1 ปี  2)รายงานผลการดำเนินงานการจัดนิทรรศการในกิจกรรม Bike for Dad วันที่ 11-14 ธันวาคม 2558 3)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงานแถลงข่าว 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... จากสถาบันการศึกษา โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รายงานความคืบหน้าการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้าน วท. ประจำปี 2558 และ การรายงานผลงานเด่น วท. เพื่อใช้ประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี พร้อมการจัดนิทรรศการ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
   แบบสำรวจออนไลน์ใน ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2558 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ครั้งที่ 18/2558 โดยมีประเด็นสำคัญที่ประชุมร่วมได้แก่ การเตรียมคัดเลือกผลงานเด่น วท.รอบ 12 เดือนเพื่อเสนอสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี และการเตรียมกิจกรรมจัดลำดับ 10 ข่าวดังด้าน วทน.ในรอบปี ซึ่งกำหนดประกาศผลปลายปีนี้ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป