กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เดินหน้าประเทศไทย

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 9
41. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               ภายในที่ประชุมได้หารือร่วมกันโดยมีสาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องประเด็นที่จะนำเสนอผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจะนำเสนอประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
42. เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "เมืองนวัตกรรมอาหาร"  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... นับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายเดินหน้าประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลเองก็มีบทบาทในการสนับสนุนขับเคลื่อนดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจและสังคม      ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
44. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อใช้เผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ คืนความสุขให้คนในชาติ หรือรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยเบื้องต้นเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมวีดีทัศน์โครงการตาม Agenda based และผลงานของ ปส. ส่งให้ผู้ประสานงานรายการไปพลางก่อนเพื่อให้ทางรายการพิจารณาความเหมาะสม ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
45. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 21 เมษายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
Startup Thailand 2016  
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
  ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-Mail :    pr@most.go.th facebook : sciencethailand Call ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
47. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 17 เมษายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ปิดเทอม สนุกคิด สนุกเรียนรู้  
อังคาร, 19 เมษายน 2016
48. รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "Startup Thailand 2016"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
            ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "Startup Thailand 2016" ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
49. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กุมภาพันธ์ 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้าเปิดประตูการค้าโอมาน-อิหร่าน  
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
50. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 13 มกราคม 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
เดินหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559  
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป