กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องดื่ม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
     หากพูดถึง “ข้าว” หลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้จากผลผลิตต่างๆ ของข้าว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า “ข้าว” ที่เรารับประทานเป็นอาหารหลักในทุกวันนี้ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
       หากพูดถึง “ข้าว” หลายคนก็คงจะนึกถึงเมนูอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ที่ได้จากผลผลิตต่างๆ ของข้าว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า “ข้าว” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
44. นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ Packaging Innovation for Business Success
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ  ให้มีความเหมาะสมตามการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรดักส์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์จะมีความสำคัญมาก เพราะรุ่นของผู้คนทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุจะมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวหนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะขายในกลุ่มความต้องการของลูกค้าถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
...             สำหรับนิทรรศการ “ดื่ม...ดับ” แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรก “เรื่องเหล้าวันนี้” จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... นำกลไกด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า OTOP เนื่องจากในปัจจุบันสินค้า OTOP มีมากมาย หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... อาทิ ใช้คลื่นวิทยุรมไนโตรเจนแทนสารเคมีเพื่อไม่ให้มีสารตกค้าง การแปรรูป เช่น น้ำมันรำข้าวออริซานอลสูง น้ำสลัดไร้ไขมัน เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าวหอมนิล รวมถึงการผลิตเป็นเครื่องสำอางอย่างแป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
48. ดร.พีรพันธุ์ (รมว.วท.)ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม,ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ,ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และตรวจเยี่ยมห้อง Lab Chromatography Room  ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
49. Pasteurization การพาสเจอร์ไรส์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
... พ.ศ. 2407 - 2408 โดยการใช้ความร้อนประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส ซึ่งการค้นพบนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการผลิตเครื่องดื่มที่ต้องฆ่าจุลชีพ แต่ใช้อุณหภูมิสูงมากไม่ได้ เพราะจะทำให้รสและกลิ่นเปลี่ยนแปลง ...
จันทร์, 02 กันยายน 2013
... ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, สมุนไพร และ ของตกแต่ง ของที่ละลึก      นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน KBO (Knowledge ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป