กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ออท.

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. H.E. Mr.Peter Jakab เอกอัครราชทูตฮังการีเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ออท.ฮังการี เข้ารับหน้าที่ใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา และเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างไทย-ฮังการี จากการสร้างความร่วมมือโดยผ่านกลไก โครงการ Horizon ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
     เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
... Christine Schraner Burgener  ออท. สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556  เวลา 13. 00 น. ณ ห้องประชุม พระจอมเกล้า โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้  ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
14. เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...      สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. ออท. แสดงความยินดีที่ท่าน รมว.วท. เข้ารับตำแหน่งใหม่  ๒. ทั้งสองฝ่ายได้หารือการลงนามความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ  ...
พุธ, 31 กรกฏาคม 2013
          วันนี้ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00น. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Ms. ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... ท่าน รมว.วท.ในโอกาสที่ ออท.ชิลี เข้ารับหน้าที่ใหม่ และได้มีการหารือ เรื่องความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับชิลี             ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป