กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท.(ดร.อัจฉรา) ให้การต้อนรับ Ms. Ping M. Kitnikone ทปษ. ออท. แคนาดา

ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท.(ดร.อัจฉรา) ให้การต้อนรับ Ms. Ping M. Kitnikone ทปษ. ออท. แคนาดา

พิมพ์ PDF

     

    วันนี้ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00น. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Ms. Ping M. Kitnikone อุปทูตรักษาการประจำสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยฝ่ายพาณิชย์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งร่วมหารือข้อมูลเกี่ยวกับด้านอวกาศ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
 
เขียนข่าว        : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย    : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เพยแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป