กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ออกแบบ

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [เอ็มโอยู, ระบบออกแบบและซอฟต์แวร์, ประเทศไทย4.0, SMEs]  ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
Tags: [ออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, เชิงนิเวศน์, เศรษฐกิจ, Eco, Design, เอ็มเทค]  ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
3. เยาวชนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมออกแบบโลโก้ 30 ปี ก.วิทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ออกแบบโลโก้, ศูนย์ข่าวเยาวชน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
4. กระทรวงวิทย์ฯ สานต่อการประกวด EcoDesign 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [EcoDesign 2009, ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
Tags: [ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
... จรูญศักดิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบ มาตรฐานและทดสอบ) สำนักพัฒนนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ออกแบบสร้างสรรค์    ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 12  ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... หนึ่งในภารกิจหลักของ ปส. คือการประสานงานจัดทำข้อมูลภัยคุกคามที่สามารถออกแบบป้องกันได้ (Design Basis Threat หรือ DBT) ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการประเมินภัยคุกคาม (Threat Assessment) ในภาพรวมของประเทศซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่า ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจกาแฟสด และเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ใช้ในธุรกิจกาแฟสด ประยุกต์เอาเทคโนโลยี มาออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุกาแฟสดแบบแคปซูลขึ้นมา เพื่อผลิตแคปซูลกาแฟสด ป้อนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 2 คอลัมน์ การเมืองเรื่องเงินๆ ออกแบบอนาคตการศึกษาไทย(1)   ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป