กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สึนามิ

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ปส., นิวเคลียร์, สึนามิ]  ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
2. สึนามิ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, สึนามิ]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... การบรรเทาสาธารณะภัย น้ำท่วม ฝนแล้ว ไฟป่า ช่วยหมด ก็ทหารเก่าไปนำชาวบ้านออกมาเพราะเขาเคยฝึกเคยหัดมาแล้ว อย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ปี 54 แล้วก็สึนามิปี 47 กลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนหนึ่งคือทหารเกณฑ์ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนรำลึกผลกระทบ จากสึนามิญี่ปุ่นเมื่อ ๔ ปีก่อน ย้ำเป็นบทเรียนที่น่าจดจำสำหรับประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง ประเทศต่าง ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... 3 ปี สึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่น  โดยได้ทำการวัดรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม  ผลปรากฏว่าระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอ่านค่าปริมาณรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีสถานีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
6. เตรียมพร้อมตื่นตา ตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอทุ่นเตือนภัยสึนามิ หนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อตรวจหาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เพื่อจะได้เตือนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้า High Light Halogram เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
7. การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ PACEM IN MARIBUS ครั้งที่ 34
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แผ่นดินไหว การแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล อุทกภัย น้ำมันรั่วไหลและภัยจากสึนามิ การปฏิบัติการภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
พุธ, 04 กันยายน 2013
... นำเสนอทุ่นเตือนภัยสึนามิ หนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อตรวจหาเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ เพื่อจะได้เตือนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้า High Light Halogram เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ...
พฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2013
... กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในทะเลเราจะพบเห็นการเกิดทั้งสึนามิ สตอมเซิร์ส (Storm Surge) พายุใต้ฝุ่น หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลต่างๆ รวมไปถึงคราบน้ำมันในทะเล ...
เสาร์, 15 ธันวาคม 2012
... (ทุกมิติ) •    โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขความละเอียดสูง ระบบเตือนภัยพายุ เตือนภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและสึนามิ •    ทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป