กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สร.

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. สำนักงานรัฐมนตรี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานรัฐมนตรี, สร.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานรัฐมนตรี, สร.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
3. กฎกระทรวงฯแบ่งส่วน สร.
(Attached to article: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี)
กฎกระทรวงฯแบ่งส่วน สร. (Filename: 08.pdf) | Description:กฎกระทรวงฯแบ่งส่วน สร. ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
4. รัฐมนตรี , สร.
(EventList / รัฐมนตรี , สร.)
... พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม อื่นๆ ภายใน สป.วท. และ สร.วท. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงตามนโยบายของภาครัฐ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
7. สป.วท.จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สป.วท.และ สร.วท.เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 โดยในงาน สำนัก ศูนย์ และกลุ่มงานใน สป. ได้จัดเตรียมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มมาตั้งโต๊ะให้บริการ ทั้งมีมีการแสดงโขนเยาวชนมาแสดงให้ชม ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... จัดทำเป็นเอกสารสรุป 1-2 หน้า พร้อม Power Point หรือเอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) นำส่ง 2 จุด ได้แก่ ส่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ลสร.วท.) และส่งให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเท่าๆ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
9. การฝึกอบรม "การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการบุคลากรของ สป.วท. และ สร.วท.          เขียนข่าวโดย ...
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011
10. พลตรี อภิชาติ นพเมือง ที่ปรึกษา รมว.วท.เปิดกีฬา วท.เกมส์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว. /สวทช.) 2. เปตอง  คือ สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.) 3. ปิงปอง คือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
อาทิตย์, 20 มีนาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป