กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมผู้บริหาร ก.วิทย์ฯ พิเชฐฯ ย้ำ ตอบโจทย์นายกฯ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ประชุมผู้บริหาร ก.วิทย์ฯ พิเชฐฯ ย้ำ ตอบโจทย์นายกฯ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พิมพ์ PDF

 

 

     (25 มีนาคม 2558) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้บริหารกระทรวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยสาระสำคัญในการประชุม ดร.พิเชฐ เน้นย้ำหน่วยงานให้เร่งดำเนินการภารกิจด้าน วทน. ภายใต้ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  /ตามมติ ครม. /และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นระบบและเห็นผลโดยเร็ว 


 

     ทั้งนี้ เห็นควรให้ทุกหน่วยที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน (คลัสเตอร์) จัดตั้งหน่วยหรือคณะทำงานดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น  โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ (วันศุกร์เย็น) จัดทำเป็นเอกสารสรุป 1-2 หน้า พร้อม Power Point หรือเอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) นำส่ง 2 จุด ได้แก่ ส่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ลสร.วท.) และส่งให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเท่าๆ กัน นอกจากนี้ เมื่อมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานแล้ว ให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อในแต่ละเรื่อง ต่อไป ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
» กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป