กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รายงานข่าว

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 8/2558 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 7/2558 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว. (วต.)) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... พร้อมทั้งนำภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 ซึ่งบันทึกภาพบริเวณเกาะสุมาตรา แสดงให้เห็นการก่อตัวของกลุ่มควันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลภาพดังกล่าว และการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))       ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำปี 2558 (ม.ค.-พ.ค.) โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.)) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))   ดาวน์โหลดได้ที่นี่   ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... เกิดแรงสั่นสะเทือนทั้งภาคเหนือของประเทศไทยและพม่า รายงานข่าวพบความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก       อันดับที่ 6   :  อันตรายใช้ “ทิชชู” ซับน้ำมันอาหาร ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
... ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทั้งสังคม การศึกษา สาธารณสุข ภาคประชาชนระดับรากหญ้า การเกษตรและเศรษฐกิจ โดยจัดแบ่งเป็นกล่องของขวัญ 5 กล่อง ตามที่ได้รายงานข่าวสารไปก่อนหน้านี้แล้ว    ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))     ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))     ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ...
ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป