กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางขวางถนน

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ด้วยยางธรรมชาติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ยางปูพื้น, ยางขวางถนน]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, บล็อก, ยางปูพื้น, ยางขวางถนน]  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
... (ขี้แป้ง) และการพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นิทรรศการการสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา ลานอเนกประสงค์ด้วยยางธรรมชาติ  การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความรู้ด้วยยางธรรมชาติ ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
4. การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ด้วยยางธรรมชาติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... ผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ยางธรรมชาติและยางรีเคลม(ยางรถยนต์รีไซเคิล) เป็นวัตถุดิบ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... ให้โรงงานสามารถทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีผลผลิตที่หลากหลายและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันได้        ผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ยางธรรมชาติและยางรีเคลม(ยางรถยนต์รีไซเคิล) ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป