กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาลัยทอง กมมะสิทธิ์

ทั้งหมด 3 ข้อมูลที่พบ

Tags: [วีรพงษ์ แพสุวรรณ, มาลัยทอง กมมะสิทธิ์, ไทย-ลาว, AEC]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... วท. ประชุมหารือร่วมกับ นายสัญญา ประเสริฐ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยนายมาลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... โดยมีนายมาลัยทอง กมมะสิทธิ์ อธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ และคณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศลาวให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุม 14 สาขา โดยที่ประชุมได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือในบางสาขาที่เริ่มมีมาก่อนหน้านี้ได้แก่ ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป