กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรวิทยา

ทั้งหมด 77 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
Tags: [วัสดุศาสตร์, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, SCG]  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
Tags: [ECTI-CARD, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ]  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
3. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ASEAN, มาตรวิทยา]  ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
4. มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, มาตรวิทยา, มาตรฐานอุตสาหกรรม]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
Tags: [มาตรวิทยา]  ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
Tags: [มว., อาคารมาตรวิทยา, อาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง]  ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
Tags: [เครื่องมือ, วัด, มาตรวิทยา]  ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, JICA, ญี่ปุ่น, ศูนย์กลางการอบรมอาเซียน, ห้องปฏิบัติการ, ไฟฟ้า, อุณหภูมิ, มวล แรง, ความดัน, การวัดความยาว]  ...
อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014
10. มว. พร้อมเป็นศูนย์กลางการอบรม “มาตรวิทยา” แห่งอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
Tags: [มาตรวิทยา]  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป