กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระบรมราชินีนาถ

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พระบรมราชินีนาถ, สทอภ.สิงหาคม 2557]  ...
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
2. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รอง ปกท. วท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
(EventList / รองปลัดกระทรวง / นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รอง ปกท. วท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร)
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รอง ปกท. วท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ผู้รับผิดชอบ คุณ บุญญาดา โทรศัพท์ 02-354 4466 ต่อ 232  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2009
3. 13.30 น. พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า
(EventList / รัฐมนตรี / 13.30 น. พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า)
พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ...
พุธ, 12 สิงหาคม 2009
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด     กระทรวงฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” โดยมี ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559            22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
7. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ รอบรั้ววัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านถนนสนามไชย      ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... การปรับปรุงแหล่งน้ำ เหล่านี้เป็นการต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย ปีนี้เป็นปีที่ 70 ของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปีที่ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... กทม. สายสีม่วง บางใหญ่ – เตาปูน สร้างเสร็จแล้ว จะทดลองเดินรถเต็มรูปแบบ พฤษภาคม 2559 ผมเคยนั่งมาแล้ววันทดลอง ก็ดีเหมือนกัน แล้วจะเปิดบริการในเดือนสิงหาคม 2559 เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วย ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร      ...
เสาร์, 02 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป