กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานกระทรวงวิทย์

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ผลงานกระทรวงวิทย์, นักวิทยาศาสตร์, สร้างงาน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
2. ความยิ่งใหญ่ของมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จะเริ่มต้นสิงหาคมนี้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายใต้แนวคิด “ผลงานกระทรวงวิทย์ คิดเพื่อคนไทย... สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต”              นอกจากนี้  รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิตด้วยผลงานกระทรวงวิทย์ฯ คิดเพื่อคนไทย  เป็นผลงานที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักเทคโนโลยี นวัตกร  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
4. ก.วิทย์ฯ เตรียมเปิดตัว “ผลงานกระทรวงวิทย์ฯ....คิดเพื่อคนไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
หลังพอใจผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดอันดับ 1 ใน 4 ที่ประชาชนพอใจผลงานในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดเตรียมเปิดตัว “ผลงานกระทรวงวิทย์ฯ....คิดเพื่อคนไทย” ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... สำหรับสาระจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ครั้งนี้   ได้มีการพิจารณาผลการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  30  หมู่บ้าน  และผลงานกระทรวงวิทย์...คิดเพื่อคนไทย  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป