กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 75 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
Tags: [เทศกาล, วันนักวิทยาศาสตร์น้อย, อพวช.]  ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
2. รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2 ตอน แบตเตอรี่
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เด็กและเยาวชน)
Tags: [บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, แบตเตอรี่]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
3. รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2 ตอน กระจก
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เด็กและเยาวชน)
Tags: [บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, กระจก]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
4. รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2 ตอน ลม
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เด็กและเยาวชน)
Tags: [บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, ลม]  ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
Tags: [งานเลี้ยง, รางวัลโนเบล, นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น]  ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
Tags: [รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2011
Tags: [นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]  ...
พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2010
Tags: [นักวิทยาศาสตร์อาวุโส, ผู้สูงอายุ, รดน้ำขอพร]  ...
จันทร์, 12 เมษายน 2010
9. กิจกรรมวันพบนักวิทยาศาสตร์อาวุโส
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [วันผู้สูงอายุ, นักวิทยาศาสตร์อาวุโส]  ...
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
Tags: [นักวิทยาศาสตร์อาวุโส, วันผู้สูงอายุ]  ...
พุธ, 07 เมษายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป