กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ตามรอยพระบาท

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สทอภ, โครงการเทิดพระเกียรติ, ตามรอยพระบาท, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
  วันนี้ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน”(ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรมราชินีนาถ) โดยมี พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ พร้อมด้วย ...
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
... OTOP สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อเดินตามรอยพระบาทและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการสนับสนุนผลงานฝีมือคนไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
... การเดินตามรอยพระบาท รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ของอาณาประชาราษฎร์ที่พระองค์ทรงพบ อาทิ ปัญหาเรื่องป่า  น้ำ  คน  ส่วนที่ 2 คือ กระบวนการต่างๆ ที่พระองค์ ทรงใช้แก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆ ของคนไทย   ...
ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป