กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดาวเทียม

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
... เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS มาใช้สำรวจข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการฟื้นฟูคลอง เชื่อมต่อแหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วม มีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
72. Clipping วท ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  16,15 'บัณฑูร'อิงภาพถ่ายดาวเทียมฟื้นป่าน่าน     ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.02 น. พบว่ามีลักษณะคล้ายคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์ม มีพื้นที่ประมาณ 2.99 ตารางกิโลเมตร ลอยอยู่บนผิวน้ำทะเล ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... โดยจัดทำงบประมาณ 2 ลักษณะ  ได้แก่ Agenda Base ที่ต้องดำเนินการตามมติ ค.ร.ม.และเรื่องใหญ่ระดับประเทศ เช่น Food Innopolis / Test Lab(MSTQ) / การบริหารจัดการน้ำ / คลัสเตอร์บริหารงานวิจัย / ดาวเทียมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่กลางของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
75. สดร. แจงกรณีลูกไฟสีเขียวเหนือฟ้าเมืองไทย 2 พ.ย. 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เศษซากดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานและถูกปล่อยทิ้งไว้ในวงโคจร ก็อาจถูกแรงดึงดูดของโลกดึงกลับมาในชั้นบรรยากาศก็เป็นได้ เหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในประเทศไทย เพราะเห็นได้ถึง 2 ครั้ง ในรอบ 2 เดือน ...
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015
76. Clipping วท ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... มช.    กรุงเทพธุรกิจ 16,13 แนะแกะรอยดาวเทียมหา'ตัวการ'ปล่อยน้ำมัน      ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
77. Clipping วท ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 ดาวเทียมจับภาพคราบน้ำมันหัวหินรั่วไหลมาจากปากน้ำแม่กลอง     ...
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
... นอกจากนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีส่งโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้รับความรู้ และศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับนักเรียนในเมือง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจก็ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมได้ ...
... ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 60 เครือข่าย ใน 19 ลุ่มน้ำ และได้รับการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ อีก 543 หมู่บ้าน โดยการนำความรู้ไปให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้แผนที่ดาวเทียม ข้อมูลระบบโทรมาตรและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป