กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สทอภ. ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed.ติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันระลอกใหม่บริเวณเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี

สทอภ. ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed.ติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันระลอกใหม่บริเวณเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี

พิมพ์ PDF


     25 พฤศจิกายน 2558 /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) (GISTDA) ได้ทำการตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณตะวันตกของเกาะไผ่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.02 น. พบว่ามีลักษณะคล้ายคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์ม มีพื้นที่ประมาณ 2.99 ตารางกิโลเมตร ลอยอยู่บนผิวน้ำทะเล โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งของเกาะไผ่ประมาณ 16 กิโลเมตร (กรอบสีแดง)

      จากการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน ด้วยข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่งระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (เวลา 18.00 น.) - 24 พฤศจิกายน 2558 (เวลา 08.00 น.) พบว่า คราบน้ำมันมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทิศทางลงใต้ 4 กิโลเมตร และย้อนกลับขึ้นมาทางเหนือ 4 กิโลเมตร ในบริเวณเดิม ด้วยความเร็ว 0.36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (8.64 กิโลเมตรต่อวัน) (เส้นประสั้นสีเขียว) GISTDA จึงได้ทำการ ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันในช่วง 2 วันย้อนหลัง (วันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2558) เพื่อตรวจสอบหาบริเวณที่คาดว่า น่าจะเป็นต้นกำเนิดของคราบน้ำมัน พบว่าบริเวณที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคราบน้ำมันมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร (เส้นประสีม่วง)
     GISTDA ยังคาดการณ์ไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ว่าทิศทางการเคลื่ิอนตัวของคราบน้ำมันดังกล่าวจะลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วเฉลี่ย ไม่เกิน 0.36 กม.ต่อชม. (เส้นประยาวสีเขียว)
 
 
 

แหล่งที่มาข้อมูล :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป