กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กิจกรรม

ทั้งหมด 97 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
... วทน. ในระดับพื้นที่กับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านกลไกการนำงานด้านวทน. สู่ท้องถิ่นเพื่อนำศักยภาพของจังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
62. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “Food  for  the  Future” ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A,B,C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
...    รางวัล MOST Innovation Awards                 นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... ให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางการลงทุนให้เกิดนวัตกรรมจากงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานผ่านกิจกรรม Alumni Progress Presentations  ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ จัดกิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สม.สป.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท. “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมอื่น ได้แก่ Challenges Planning Session, Investor Matchmaking ซึ่งที่ผ่านมาสกว. ได้ร่วมมือกับ Royal Academy of Engineering ในการร่วมสนับสนุนโครงการ Leaders in Innovation ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
69. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                      ภายหลังกิจกรรมเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์มีเพียงร้อยละ 34 ในขณะที่ประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนครัวเรือนทีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 67 ประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนร้อยละ 88  โดยประเทศไทยมีสถิติกิจกรรมการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป